MENU

Jurorzy

W Jury Konkursu Polskich Krytyków Muzycznych KROPKA zasiadają co roku wybitni muzykolodzy, krytycy muzyczni, dziennikarze, publicyści, animatorzy życia muzycznego. W tym roku Jury obradować będzie w następującym składzie: Daniel Cichy, Ewa Szczecińska, Waldemar Kuligowski, Paweł Gancarczyk, Miłosz Bembinow, Mariusz Gradowski, Rafał Księżyk i Piotr Metz.

dr Daniel Cichy - Przewodniczący Jury

Doktor muzykologii i publicysta muzyczny. Dyrektor - Redaktor Naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Specjalizuje się we współczesnej twórczości kompozytorskiej oraz muzyce operowej. Pracę doktorską poświęcił życiu i twórczości Witolda Szalonka. Wykładał w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, obecnie związany z Instytutem Muzykologii oraz Katedrą Teatru Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jako krytyk i publicysta muzyczny współpracuje z "Tygodnikiem Powszechnym", "Ruchem Muzycznym" i Drugim Programem Polskiego Radia. W Radiu Kraków prowadzi cotygodniowe audycje popularyzujące muzykę klasyczną.

(fot. Radio Kraków)

Ewa Szczecińska

Wieloletnia redaktorka Drugiego Programu Polskiego Radia, krytyk muzyczny publikujący m.in. w pismach „Glissando”, „Ruch Muzyczny", „Dwutygodnik", „Tygodnik Powszechny", autorka audycji o nowej muzyce.

(fot. Polskie Radio)

dr hab. Paweł Gancarczyk

Muzykolog, profesor nadzwyczajny w Instytucie Sztuki PAN. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Muzyka”, założycielem i redaktorem serii „Ikonografia muzyczna. Studia i materiały”. Autor licznych prac naukowych z zakresu historii muzyki średniowiecza i wczesnej nowożytności; ostatnio opublikował książkę pt. La musique et la révolution de l’imprimerie. Les mutations de la culture musicale au XVIe siècle (Lyon 2015, otrzymała Prix des Muses 2016). Uczestniczy w wielu inicjatywach i projektach międzynarodowych, m.in. w ramach programu Humanities in the European Research Area (HERA). W latach 2011–2015 pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich; obecnie kieruje pracami jury Nagrody im. Ks. Prof. Hieronima Feichta nadawanej przez ZKP. Oprócz działalności naukowej zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o muzyce, m.in. jako przewodniczący jury eliminacji centralnych Olimpiady Artystycznej, autor omówień koncertów oraz haseł dla serwisu Muzykoteka.

dr hab. Waldemar Kuligowski

Profesor w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in.: kulturę współczesną, rytuały, ceremonie i obrzędy, festiwale i festiwalizację czy popkulturę i media. Brał udział w wielu badaniach terenowych, jest autorem licznych publikacji książkowych i artykułów w czasopismach naukowych, ale też dziennikach i tygodnikach. Przewodniczący serii wydawniczej „Kultury Popularne Świata”, redaktor „Czasu Kultury”, członek Rady Naukowej „Kultura i Historia” oraz Przewodniczący Zespołu Oceniającego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

dr Miłosz Bembinow

Pełni funkcję przewodniczącego Sekcji Autorów Dzieł Muzyki Poważnej w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS i reprezentuje tę instytucję w jury konkursowym. Kompozytor, dyrygent, organizator życia muzycznego, adiunkt na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Jego dorobek twórczy obejmuje utwory kameralne, orkiestrowe i oratoryjne oraz muzykę rozrywkową i filmową. Płyty z muzyką Bembinowa zostały wyróżnione m.in. nagrodami "Fryderyk".

(fot. Agata Fiech)

Rafał Księżyk

Dziennikarz i krytyk muzyczny. W latach 90. współtworzył nową polską prasę muzyczną i popkulturą jako redaktor czasopism „Brum”, „Plastik”, „Antena Krzyku”, „Aktivist”. Obecnie redaktor naczelny magazynu „Playboy”. Jest współautorem autobiografii Tomasza Stańki „Desperado” (2010), Roberta Brylewskiego „Kryzys w Babilonie” (2012), Tymona Tymańskiego „AD/HD” (2013),Kazika Staszewskiego „Idę tam gdzie idę” (2015) oraz autorem monograficznego eseju „23 cięcia dla Williama S. Burroughsa” (2013).

(fot. Marcin Klaban/Studio MMP)

dr Mariusz Gradowski

Muzykolog, dziennikarz i publicysta muzyczny. Adiunkt w Zakładzie Muzykologii Systematycznej Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego praca doktorska poświęcona jest problemom stylu i gatunku w polskiej muzyce młodzieżowej lat 1957-1973. Współpracuje z Programem II Polskiego Radia oraz z Autorską Szkołą Muzyki Rozrywkowej i Jazzu im. Krzysztofa Komedy. Publikował m.in. w "Glissandzie", "Fragile", "Więzi". Interesuje się antropologią muzyki oraz szeroko rozumianą muzyką popularną. Prowadzi zajęcia poświęcone muzyce rockowej, jazzowej, filmowej.

(fot. Grzegorz Śledź)

Piotr Metz

Nagroda Indywidualna

Polski dziennikarz radiowy, jeden z założycieli i dyrektor muzyczny radia RMF FM w latach 1990–2001. Były redaktor naczelny miesięcznika Machina, pracował także w spółce Eurozet, radiu Eska oraz polskiej MTV. Od 2014 do 2016 był dyrektorem muzycznym Radia Kraków. Obecnie jest  dyrektorem muzycznym Programu III Polskiego Radia.