EN
MENU

Głosowanie

Po raz drugi w historii Konkursu Polskich Krytyków Muzycznych zaprosiliśmy do głosowania publiczność! Nagroda Publiczności (ufundowana przez Zarząd Fundacji MEAKULTURA) trafiła do rąk autora najlepszej książki o muzyce opublikowanej w roku 2017.

Nagrodę o wartości 2000 zł ufundowaną przez Zarząd Fundacji MEAKULTURA otrzymał

Andrzej Mądro

za książkę Muzyka a nowe media. Polska twórczość elektroakustyczna przełomu XX i XXI wieku

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

DZIĘKUJEMY PUBLICZNOŚCI ZA UDZIAŁ W PLEBISCYCIE

 

 

 

Poniżej prezentujemy nominacje książkowe rekomendowane przez Jurorów Konkursu Polskich Krytyków Muzycznych i Fundację MEAKULTURA. 

Rafał Ciesielski, Polska krytyka jazzowa XX wieku. Zagadnienia i postawy.

Zachodnia kultura muzyczna, tworząc formułę publicznego życia muzycznego, włączyła weń przestrzeń refleksji o muzyce – krytykę muzyczną. Jej zadaniem było w pierwszym rzędzie komentowanie bieżących wydarzeń w dziedzinie muzyki, ale także podejmowanie wszelkich zagadnień związanych z kulturą muzyczną. Książka Rafała Ciesielskiego porusza temat nowego przedmiotu zainteresowania krytyki muzycznej XX stulecia - jazzu – postrzeganego początkowo w aurze egzotyki i tym samym odbieranego jako zjawisko godne uwagi.

Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Michał Klubiński, Bohdan Wodiczko. Dyrygent wobec nowoczesnej kultury muzycznej.

Monografia aktywności wybitnego polskiego dyrygenta-modernisty – Bohdana Wodiczki (1911–1985), autora wszechstronnego wskrzeszenia Teatru Wielkiego w Warszawie po II wojnie światowej, bezkompromisowego i zarazem naznaczonego tragizmem propagatora muzyki XX wieku. Praca omawia działalność dyrygenta, niemniej należy do gatunku szerzej traktującego tę działalność artystyczną, przejawiającą się nie tylko w samych koncertach, lecz w całości życia muzycznego. Opisany w niniejszej książce świat intelektualny artysty-wykonawcy należy w Polsce do rzadkości, a tym samym staje się cennością, o którą kultura muzyczna winna zabiegać i którą winna podejmować już w następnej epoce, po tej, do której sam artysta przynależał.

Universitas

Stanisław Moryto, Muzyka z mojego życia.

Autor książki, Stanisław Moryto, pieczołowicie zbiera wspomnienia, złożone z przeżytego czasu i przeżytej muzyki. Tytuł wspomnień wyraża to precyzyjnie: Muzyka z mojego życia i objawia autorską świadomość nadrzędności, albo niezbędność sztuki wobec istnienia. „Wszystko ma swój czas i jest, wyznaczona godzina na każdą rzecz pod niebem". Słowa Eklezjasty, świadomie przywołane przez autora Muzyki z mojego życia, stanowią naturalną kodę sprawozdawanych lat, wcale nie ostatnich z życia wybitnego twórcy, społecznika i menedżera.

Wydawnictwo Musica Sacra

Adam Kukła (red.), Tadeusz Kościuszko – Artysta.

Album zatytułowany Tadeusz Kościuszko – Artysta to wyjątkowa publikacja, powstała z okazji 200. rocznicy śmierci bohatera. Na całość publikacji składają się trzy komponenty. Pierwszy stanowi bogato ilustrowana książka, zawierająca popularnonaukowe eseje historyka sztuki – dra Pawła Ignaczaka oraz muzykologa – Adama T. Kukli, redaktora prowadzącego i autora koncepcji albumu. Dopełnieniem obu tekstów jest drugi i trzeci element, czyli dwanaście reprodukcji dzieł rysunkowych Kościuszki oraz zeszyt nutowy.

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Ewa Stala, Historia tanga dla początkujących i zaawansowanych.

Historia tanga dla początkujących i zaawansowanych to pozycja dla wszystkich zainteresowanych tym tańcem w mniejszym lub większym stopniu – stąd też podział wewnętrzny na dwie główne części. Część pierwsza, dla początkujących, jest opowieścią o jego narodzinach i ewolucji aż po dzień dzisiejszy, usytuowaną w kontekście historycznym, geograficznym i społecznym. Część druga, dla zaawansowanych, składa się z serii krótkich szkiców na temat obecności tanga w literaturze, kinie, sztukach plastycznych, jego filozofii, obecności w innych krajach etc. Jest to pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografia poświęcona temu pięknemu i coraz popularniejszemu zjawisku kulturowemu, ale też próba pokazania, że tango to dużo więcej niż taniec.

Universitas

Michał Libera, Michał Mendyk, M.U.Z.Y.K.A.

Czym jest muzyka? Gdzie jej szukać? Jak ją tworzyć? Muzycy i kompozytorzy zadają sobie te pytania od wieków. Ale w ciągu ostatnich 100 lat wielu z nich znalazło odpowiedzi, o jakich wcześniej nikomu się nie śniło. W muzyce współczesnej wszystko może się zdarzyć! I właśnie o tym opowiada ta książka. W 44 zwięzłych i przystępnych rozdziałach autorzy przedstawiają wybranych kompozytorów, muzyków i ich dzieła, ukazując na ich przykładach różnorodne sposoby myślenia o dźwięku, muzyce, komponowaniu oraz byciu muzykiem. Wśród bohaterów znajdziecie m.in. Johna Cage’a, Steve’a Reicha, Arnolda Schönberga, Karlheinza Stockhausena, Pawła Szymańskiego i Iannisa Xenakisa, a także The Beatles, Briana Eno, Einstürzende Neubauten, Kraftwerk czy Madonnę.

Wydawnictwo Dwie Siostry

Andrzej Mądro, Muzyka a nowe media. Polska twórczość elektroakustyczna przełomu XX i XXI wieku.

Jest to pierwsza monograficzna praca poświęcona muzyce elektroakustycznej, opublikowana przez wydawnictwo Akademii Muzycznej w Krakowie i jedna z niewielu, która zajmuje się tym obszernym nurtem muzyki na gruncie polskim. W pierwszych dwóch częściach omawia historię muzyki elektroakustycznej, jej media (elektrofony), nurty, poetykę, estetykę oraz wyjaśnia wiele pojęć, a w części ostatniej skupia się na twórczości elektroakustycznej wybranych kompozytorów polskich, wśród których nie zabrakło również twórców związanych z Akademią Muzyczną w Krakowie, czyli Magdaleny Długosz i Marka Chołoniewskiego. Książka została wzbogacona o liczne fotografie, diagramy i przykłady nutowe oraz indeks nazwisk. Warto też nadmienić, że będąca podstawą książki praca doktorska Andrzeja Mądro otrzymała w 2016 roku prestiżową Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich im. Księdza Profesora Hieronima Feichta.

Akademia Muzyczna w Krakowie